O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) osnovana je 19.10.2000. godine kao prva banka u Evropi koja posluje na principima islamskog bankarstva. Dionicki kapital BBI iznosio je 47,52 miliona konvertibilnih maraka, što je tada predstavljalo najveci uplaceni kapital, u poredenju sa drugim bankama u zemlji. Sa ovim kapitalom BBI je spremna pomoci obnovu i dalji razvoj Bosne i Hercegovine.

Osnivaci-dionicari BBI su iz zemalja bogatog Zaljeva i spadaju medu najjace svjetske finansijske institucije, koje svojim sredstvima od preko 22 milijarde USD stoje iza svih njenih poslovnih aktivnosti.

Dozvolu za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa od Agencije za bankarstvo FBiH BBI je dobila 13.03.2002., a licencu za osiguranje depozita u novembru iste godine.

Primarni zadatak Bosna Bank International je da finansijski podržava i prati svoje klijente, pravna i fizicka lica.

Islamsko bankarstvo

Četrdeset godina nakon osnivanja prve islamske banke, u pedeset zemalja svijeta, na svih pet kontinenata, poslovalo je više od 250 islamskih banaka i drugih finansijskih institucija.