BBI Visa Gift kartica

  • Beskamatna kreditna kartica
  • Bez naknade za izdavanje i bez godišnje članarine za prvu godinu korištenja
  • Obavljanje plaćanja u zemlji i inostranstvu
  • Mogućnost podizanja gotovine
  • Chip tehnologija štiti podatke na kartici
  • Trošak za korisnika uslovljen korištenjem kartice
  • Uplate na Karticu se mogu vršiti putem elektronskog bankarstva (eBBI) i mobilnog bankarstva (mBBI)

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 5 minuta aplicirajte online.

Niste sigurni? Pogledajte sve pakete ovdje.