Tekući račun

Tekući račun je poslovni račun koji se otvara Vlasniku radi primanja uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu i odobrenog dopuštenog prekoračenja.

Vlasnikom BBI tekućeg računa mogu postati domaća i strana fizička lica, a za maloljetne fizičke osobe i za fizičke osobe pod starateljstvom, tekući račun otvara zakonski zastupnik (jedan od roditelja), odnosno staratelj.

Vlasnik može, prilikom otvaranja računa ili naknadno, opunomoćiti jednu osobu za raspolaganje sredstvima na tekućem računu.

Tekući račun se otvara u KM valuti i za njega se može vezati platna kartica BBI MasterCard.

  • Naknada za vođenje računa 2,00 KM
  • Bez naknade za vođenje računa za studente
  • Račun za penzionere samo 1,00 KM
  • Besplatno prekoračenje po tekućem računu

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 5 minuta aplicirajte online.

Niste sigurni? Pogledajte sve pakete ovdje.