Hadždž wakala štednja

Ovaj vid štednje namijenjen je građanima koji žele da štede za planirani odlazak na hadž ili umru.

  • Štedni račun može biti otvoren u: KM, EUR ili USD valuti
  • Mogućnost povećanja štednog uloga tokom ugovorenog perioda oročenja
  • Isplata prinosa po dospijeću (po isteku ugovorenog perioda oročenja)

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 5 minuta aplicirajte online.

Niste sigurni? Pogledajte sve pakete ovdje.