Rentni Wakala štedni ulog

Rentni wakala štedni ulog pruža mogućnost periodične isplate prinosa na a vista ili tekući račun klijenta.

  • Periodična isplata prinosa na A Vista ili tekući račun klijenta
  • Mogućnost povećanja štednog uloga tokom ugovorenog perioda oročenja

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 5 minuta aplicirajte online.

Niste sigurni? Pogledajte sve pakete ovdje.