Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed

Cilj je pružiti mogućnost klijentima da za vlastita slobodna likvidna sredstva u iznosu kojim raspolažu, dobiju prinos unaprijed na dan oročenja sredstava na a-vista ili tekući račun klijenta.

  • Isplata prinosa odmah po oročenju
  • Visina uloga je fiksna i definisana osnovnim ulogom
  • Osnovni ulog ne može se povećavati niti smanjivati
  • Period oročenja je fiksan – 24 ili 36 mjeseci

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 5 minuta aplicirajte online.

Niste sigurni? Pogledajte sve pakete ovdje.